آرشیو روزانه

( چهارشنبه ، 20 مرداد ، 1400 )

تقاضای همزمان گرین کارت و شماره امنیت اجتماعی آمریکا

متقاضیان گرین کارت آمریکا می‌توانند برای شماره امنیت اجتماعی (SSN) یا کارت جایگزین ذیل همان تقاضانامه درخواست دهند. خدمات مهاجرت و شهروندی ایالات متحده آمریکا (USCIS) در روز دوشنبه با این خبر تشریح کرد مهاجرینی که از داخل خاک آمریکا…