آرشیو روزانه

( سه شنبه ، 2 شهریور ، 1400 )

رای «خارق العاده» دادگاه کانادا به نفع یک پرونده مهاجرتی

دادگاه کانادا در حرکتی «خارق العاده» وزارت مهاجرت را ملزم به تصمیم‌گیری 30روزه در مورد یک پرونده مهاجرتی و بازگرداندان1500 دلار نمود. یکی از مشکلات و مسائل اساسی مهاجرت به کانادا برای متقاضیان انتظار برای مشخص شدن وضعیت اقامتی شان است.…

اولین دور دعوت اونتاریو از دانشجویان دکتری و ارشد

استان انتاریو 479 متقاضی دانشجوی بین المللی در مقاطع دکتری و ارشد را از طریق دو برنامه مهاجرتی برای نامزدی استانی دعوت کرد. استان انتاریو نزدیک به دو هفته بعد از بازگشایی سیستم جدید خود برای دو برنامه مهاجرتی استانی، اولین دعوت نامه ها…

اولین دور اسکیل سلکت استرالیا برای 2021-2022

در اولین دور دعوت اسکیل سلکت استرالیا برای سال مالی 2022-2021، در مجموع 750 دعوت نامه برای متقاضیان مهاجرت به استرالیا صادر شد. از میان این 750 دعوت نامه که در روز 26 جولای صادر شده بودند، 500 دعوت نامه برای ساب کلاس 189 یعنی ویزای اسکیل…