✅ چطور می توان به آلبرتا مهاجرت کرد؟

0

شما از طریق سه جریانی که توسط دولت این منطقه تعیین شده است می توانید به آلبرتا مهاجرت کنید. جریان استخدام استراتژیک، جریان کارفرما-محور و جریان کشاورز خود اشتغال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.