400 دعوت نامه در 4 دراو بریتیش کلمبیا

بریتیش کلمبیا برای 400 نفر از متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق چهار دروا برنامه نامزدی استانی که در روز 12 اکتبر برگزار شده بودند، دعوت نامه صادر کرد.

1