ارائه خدمات مشاوره‌ای منوط به تکمیل مشخصات متقاضی و ارسال از طریق وبسایت موئسسه رهپویان مهاجر آتی نگر می‌باشد.

پس از ارسال فرم مشخصات اولیه و بررسی مشخصات و شرایط متقاضی توسط کارشناسان و مشاوران موسسه با شخص متقاضی تماس تلفنی برقرار و به متقاضی اعلام می‌گردد که آیا واجد شرایط لازم برای اقدام به مهاجرت در کشور مقصد و مد نظر متقاضی است یا خیر.

چنانچه بررسی اولیه شرایط متقاضی مثبت بود از متقاضی درخواست می‌گردد که به صورت آنلاین و از طریق وبسایت موسسه نسبت به اخذ مشاوره حضوری اقدام گردد.

متقاضی پس از انتساب روز و ساعت مناسب و خالی نسبت به رزو وقت مشاوره اقدام خواهد نمود.

پس از اخذ وقت مشاوره و پرداخت حق المشاوره، متقاضی در وقت تعیین شده جهت مشاوره در دفتر موسسه حضور نیابد، متقاضی می‌تواند درخواست وقت مشاوره مجدد نماید.

چنانچه متقاضی در وقت تعیین شده جهت مشاوره در دفتر موسسه حضور نیابد و تمایلی جهت تعیین وقت مجدد نداشته باشد، میبایستی طی درخواستی انصراف خود را از مشاوره حضوری اعلام و شماره حساب یا شماره کارت بانکی مطعلق به خود را جهت استرداد وجه اعلام نماید.

پس از دریافت درخواست انصراف، موسسه ظرف مدت 48 ساعت کاری نسبت به استرداد مبلغ حق المشاوره به حساب معرفی شده توسط متقاضی اقدام خواهد نمود.